Innstilling fra finanskomiteen om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2010

Torgeir Micaelsen Gerd Janne Kristoffersen
leder ordfører