Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

År 2001 den 14. desember holdtes Odelsting.

Da ble behandlet: Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Odelstinget besluttet:

Lagtingets anmerkning bifalles ikke.

Geir-Ketil Hansen Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær