Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Innst. O. nr. 3 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 14.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001