Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Ot.prp. nr. 21 (2001-2002), Innst. O. nr. 3 (2001-2002), beslutning. O. nr. 7-18 (2001-2002), beslutning. L. nr. 1-2 (2001-2002), beslutning. O. nr. 28-29 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Innst. O. nr. 3 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 14.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001