Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Innst. 25 S (2017-2018)

Vedtak 16

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Hege Haukeland Liadal

  • 2. Ove Trellevik

  • 3. Ulf Leirstein

  • 4. Marit Arnstad

Varamedlemmer:

  • 1. For Liadal: Åsmund Aukrust

  • 2. For Trellevik: Elin Rodum Agdestein

  • 3. For Leirstein: Karin Andersen

  • 4. For Arnstad: Geir Jørgen Bekkevold