Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Innst. 26 S (2017-2018)

Vedtak 17

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Eirik Sivertsen

 • 2. Else-May Botten

 • 3. Margunn Ebbesen

 • 4. Svein Harberg

 • 5. Bengt Rune Strifeldt

 • 6. Willfred Nordlund

Varamedlemmer:

 • 1. Runar Sjåstad

 • 2. Kent Gudmundsen

 • 3. Tor André Johnsen

 • 4. Arne Nævra

 • 5. Ola Elvestuen

 • 6. Olaug V. Bollestad