Representantforslag om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge

Dokument 8:39 S (2014-2015), Innst. 204 S (2014-2015)

Vedtak 470

Dokument 8:39 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Rasmus Hansson om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge – vedlegges protokollen.

Vedtak 471

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å sikre strengere regulering av import av produkter fra hai for å stanse import av ulovlige haiprodukter til Norge.