Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 4 av 4)

Grunnskole (4)

 • Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd

  Dokument 8:134 S (2018-2019), Innst. 367 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd

  Saksordførar: Nævra, Arne
  Behandla: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Saksordførar: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandla: 26.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Saksordførar: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandla: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Saksordførar: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandla: 13.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak