Forslag fremma i debatten

Innst. 394 L (2018-2019), Lovvedtak 96 (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene for Stortingets pendlerboliger slik at tjenestebolig ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov.

Forslag nr. 2 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber presidentskapet endre regelverket for Stortingets pendlerboliger slik at representanter ikke får tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget.