Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

St.meld. nr. 25 (1997-98), Innst. S. nr. 241 (1997-98)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 12.06.1998 Innst. S. nr. 241 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.1998

   Behandla i Stortinget: 18.06.1998