Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

St.meld. nr. 25 (1997-98), Innst. S. nr. 241 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 241 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998