Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i bedriften de arbeider i

Dokument nr. 8:102 (1995-96), Innst. S. nr. 49 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erna Solberg, Per-Kristian Foss Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.11.1996 Innst. S. nr. 49 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.1996

   Behandla i Stortinget: 03.12.1996