Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

St.meld. nr. 42 (2003-2004), Innst. S. nr. 80 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 07.12.2004 Innst. S. nr. 80 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2004

   Behandla i Stortinget: 16.12.2004