Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

St.meld. nr. 42 (2003-2004), Innst. S. nr. 80 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. S. nr. 80 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004