Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1995

Innst. S. nr. 1 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 06.10.1994 Innst. S. nr. 1 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.10.1994

   Behandla i Stortinget: 11.10.1994