Presidenten er ikke sikker på om "politisk hestehandel" og "politisk sirkus" er begreper som fremmer respekten for debatten i salen

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla