Forslag fra stortingsrepresentant Pål Atle Skjervengen om desentralisering, velgermakt og omorganisering av offentlig tjenesteproduksjon

Dokument nr. 8:43 for 1990-91, innst. S. nr. 181 for 1991-92

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Pål Atle Skjervengen Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 02.06.1992 Innst. S. nr. 181 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.1992

   Behandla i Stortinget: 05.06.1992