Retningslinjer for årleg regulering av grunnbeløpet i folketrygda

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 140 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 07.05.1991 Innst. S. nr. 140 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.1991

   Behandla i Stortinget: 23.05.1991