Hovedvegutbyggingen i Tromsø

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 116 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 22.03.1990 Innst. S. nr. 116 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.1990

   Behandla i Stortinget: 27.03.1990