Hovedvegutbyggingen i Tromsø

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 116 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1990 Innst. S. nr. 116 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.03.1990