Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sætre, Jan Erik Fåne og Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringen fremme en melding om pressestøtte

Dokument nr. 8:47, innst. S. nr. 241 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Erik Fåne, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sætre Saka er behandla i forbruker- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 08.06.1990 Innst. S. nr. 241 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.1990

   Behandla i Stortinget: 13.06.1990