Petroleumsvirksomheten på mellomlang sikt

St.meld. nr. 46, unntatt kap.6, letevirksomheten, for 1986-87, innst. S. nr. 68 for 1987-88

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla