Petroleumsvirksomheten på mellomlang sikt.

St. meld. nr. 46, kap. 6, innst. S. nr. 251 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.06.1987 Innst. S. nr. 251 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1987