Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)

Prop. 50 L (2019-2020), Innst. 323 L (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 323 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 03.06.2020
   Votert i Stortinget 03.06.2020