Den særskilte komité for å behandle saker vedrørende korona-krisen i henhold til forretningsorden § 20 første ledd har trådt sammen og foretatt følgende valg: Leder: Tone Wilhelmsen Trøen. Første nestleder: Jonas Gahr Støre. Andre nestleder: Siv Jensen

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.