Representantforslag om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 16.02.2021 Innst. 240 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å fjerne begrensninger som ble innført 1. januar 2020 på stønad til hjelpemateriell ved stomi. Etter press fra pasientorganisasjoner og fagpersoner ble enkelte av innstrammingene reversert. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt støttet et forslag om å be regjeringen sørge for at alle antallsbegrensninger for stomiutstyr som ble innført 1. januar 2020, oppheves umiddelbart. Dette fikk ikke flertall, og forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021