Representantforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Hans Fredrik Grøvan, Siv Jensen, Terje Breivik, Trond Helleland Forslag fra (H), (FrP), (V), (KrF)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven og statsborgerloven. Endringene innebærer å heve botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år for en utlending som har fått innvilget opphold etter utlendingsloven § 28 eller utlendingsloven § 38, og for en utlending som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring med slik utlending. Endringene gjelder fra 1. desember 2020. Endringene gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkommende fremsetter søknad om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021. Stortinget har videre fattet anmodningsvedtak om bl.a. et klarere skille mellom konvensjonsstatus (asyl) og subsidiær beskyttelse;

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt