Hammerfest kommune sender skriv datert 31. januar 1997 med uttalelse fra formannsskapet om bevaring av posten i Finnmark

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.