Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:42:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:42:49)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om å stoppe den planlagte privatiseringen av drift og vedlikehold på Østfoldbanen. Det ble også foreslått å be regjeringen fremme en sak for Stortinget før eventuelle framtidige planlagte privatiseringer av drift og vedlikehold på jernbanen gjennomføres. Forslagene ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar