Voteringsoversikt for sak:

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv - Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:09:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:10:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:10:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:10:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:11:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å bygge ut E6 på strekningen Moelv - Øyer i Hedmark og Oppland til 4-felts høystandard motorvei. Det ble også foreslått et finansieringsopplegg for utbyggingen, som inkluderte statlige midler og innkreving av bompenger. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal stå for utbyggingen. Stortinget har med sitt vedtak godkjent utbyggingen og finansieringen av denne strekningen, innenfor en økonomisk ramme på 13,1 mrd, 2019-kroner. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2025.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar