Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv–Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2019

Helge Orten

Tor André Johnsen

leder

ordfører