Voteringsoversikt for sak:

Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:13:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:14:15)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:14:33)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Meld. St. 17 (2020-2021) om en nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar. Målet med strategien er en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri som kan utvikle, produsere og understøtte materiell innenfor områder som er viktige for nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å inngå langsiktige avtaler med relevante aktører for å sikre tilstrekkelig logistikkstøtte knyttet til alliert mottak og bereskapssituasjoner, og videre at meldingen vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar