Interpellasjon fra Inger Pedersen (A) til kommunalministeren

Interpellasjon nr. 9 (1990-91)
Datert: 14.06.1990
Svart på: 21.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "I mange kommuner, spesielt i Nord-Norge, er Staten den desidert største grunneieren. Dette gjelder så vel for sentrums- arealer som utmarksområder. Eksempelvis eier Staten nær 65 prosent av arealene på Narvikhalvøya.
Samtidig vil mange av disse kommunene ha et relativt svakt ut- bygd næringsliv og høy ledighet. Dersom disse kommunene selv hadde stått som eier av grunnarealene, kunne arealene fritt vært brukt i samband med næringsutbygging. Attraktive tomter kunne for eksempel vært tilbudt næringslivet gratis eller for en billig penge i forbindelse med nyetablering/utvidelse.
Hvordan vil Regjeringen vurdere et initiativ til at slike arealer kan overdras kommunene som et statlig virkemiddel i distriktspolitikken?"