Interpellasjon fra Johan J. Jakobsen (Sp) til finansministeren

Interpellasjon nr. 2 (1993-94)
Datert: 01.11.1993
Svart på: 31.05.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Valutaspekulasjoner representerer et voksende problem i internasjonal økonomi.
Hvordan kan Regjeringen bidra til å motvirke denne utviklingen, og hvilke begrensninger setter EØS-avtalen når det gjelder tiltak mot den sterke økningen i spekulative valutatransaksjoner?" ( IMF)