Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 51 (1997-98)
Om en norsk strategi for å påvirke Burma i demokratisk retning
Oversendt regjeringen: 28.04.1998
Svart på: 20.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Det er i år ti år siden det demokratiske opprøret i Burma i 1988. Tiåret har ikke gitt vesentlige framskritt for demokratiet i Burma.
Norge holder en høy profil når det gjelder Burma. Statsministeren har engasjert seg personlig. Regjeringen har utfordret næringslivet til økonomisk boikott. Dette er blitt lagt merke til internasjonalt. Men det er ikke utformet noen norsk Burma-politikk.
Vil utenriksministeren ta initiativ til at Norge utvikler en strategi for å påvirke Burma i demokratisk retning, for eksempel ved økt norsk hjelp til opposisjonen, diplomatiske utspill overfor ASEAN, at norske frivillige organisasjoner oppfordres til å engasjere seg i landet og humanitær bistand gjennom UNDP?