Interpellasjon fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2001-2002)
Om vansker med å skaffe kvalifiserte førere til kollektive transportmidler og andre større kjøretøy, noe som påvirker sikkerheten
Oversendt regjeringen: 28.12.2001
Svart på: 01.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): I transportsektoren ser vi at det er stadig vanskeligere for transportselskaper å skaffe kvalifiserte førere til kollektive transportmidler og andre større kjøretøy. Både NSB, bussnæringa og lastebilnæringa melder at de har problemer med å skaffe førere som er kvalifiserte til jobben. Vi vet at førermangel, omfattende bruk av overtid og mindre erfarne sjåfører også kan påvirke sikkerheten i transportnæringa. Det er grunn til å tro at lav lønn og ubekvem arbeidstid er medvirkende årsaker til denne utviklinga. Utvidet bruk av anbud i transportsektoren kan være med å forsterke disse problemene ytterligere.
Hva vil statsråden gjøre for at vi skal få et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte førere til disse næringene i framtida?

Les heile debatten