Interpellasjon fra Jørgen Kosmo (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2003-2004)
Om å sikre finansiering av løpende vedlikehold av landets kulturhistoriske eiendommer og besørge registrering og vurdering av hvem som bør eie bygningene
Oversendt regjeringen: 24.09.2003
Svart på: 23.10.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): Det er gjennom mange år opparbeidet et etterslep i vedlikehold av verneverdige eiendommer. Staten alene eier anslagsvis 37 000 bygninger og anlegg, hvorav mange bør sikres for etterslekten. I tillegg kommer eiendommer i kommunal og privat eie. Det foreligger ingen fullstendig oversikt over hvilke bygninger som har særlig historisk og antikvarisk verdi. Heller ikke er det foretatt en vurdering av hvem som bør eie de ulike kulturhistoriske bygningene. Det skjer en omfattende omsetning av offentlig eiendom, men uten at det rutinemessig vurderes hvorvidt hver enkelt bygning er verneverdig.
Vil arbeids- og administrasjonsministeren ta initiativ til å sikre finansiering av løpende vedlikehold av landets kulturhistoriske eiendommer og i tillegg besørge registrering og vurdering av hvem som bør eie de ulike bygningene?

Les heile debatten