Interpellasjon fra Olaf Gjedrem (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2003-2004)
Om virkemidler for i større grad å koble tilgjengelige menneskelige ressurser med behovet for nyskaping, da viktige grupper holdes utenfor arbeidslivet
Oversendt regjeringen: 05.04.2004
Svart på: 13.05.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Det er for tiden stor fokus på innovasjon og det å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, slik at vi blir konkurransedyktige i et lengre perspektiv. Samtidig har vi et arbeidsliv som preges av at viktige grupper holdes utenfor, eksempelvis nyutdannede akademikere, funksjonshemmede og innvandrere. Samtidig økes antallet uføretrygdede.
Hva slags virkemidler kan vi ta i bruk for i større grad å koble de tilgjengelige menneskelige ressursene med behovet for nyskaping?

Les heile debatten