Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 30 (2006-2007)
Om oppfølging av idrettsmeldingens ambisjoner for svømmehaller, med henvisning bl.a. til fysisk aktivitet, rehabilitering og skolens læringsmål for svømming
Oversendt regjeringen: 14.12.2006
Svart på: 06.02.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Svømmebasseng er viktig for fysisk aktivitet, rehabilitering og opplæring. Svømming er kanskje en av få fysiske aktiviteter som kan drives av mennesker i alle aldere og der fysisk funksjonshemming heller ikke er et hinder. Svømmeundervisning i skolen er både populært og en viktig del av det å hindre drukningsulykker. Det er satt opp konkrete læringsmål for svømming i den nye læreplanen. Svømming er også en av verdens største idretter. Svømmehaller er forutsetningen for alt dette. Uten tilgang til en svømmehall kan ikke skolen følge læreplanen. Drukningsulykker stiger nå foruroligende. Svømmeferdighetene er sentrale i denne sammenheng. St.meld. nr. 14 (1999-2000) eller idrettsmeldingen som den også kalles og den tilhørende Innst. S. nr. 147 var ambisiøse mht. svømmehaller.
Mener statsråden at ambisjonene er fulgt opp og er han fornøyd med rammene for de økonomiske virkemidlene inn mot svømmehaller i Norge?

Les heile debatten