Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 46 (2006-2007)
Om voldtektsbølgen i Oslo etter nyttår, hvordan byen kan bli tryggere å ferdes i, og hvordan ofrene kan sikres nødvendig og tilstrekkelig hjelp
Oversendt regjeringen: 07.02.2007
Svart på: 05.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Voldtekt er en av de verste krenkelser et menneske kan oppleve. Mange brennemerkes for livet, og mange ofre opplever at deres liv blir snudd på hodet. Psykiske problemer er vanlig etter voldtekter, og konsekvensen kan være konsentrasjonsproblemer, depresjoner og for noen også selvmordstanker. Oslo har siden nyttår opplevd en voldtektsbølge. I kun to tilfeller er den antatte gjerningsmannen pågrepet. Hendelsene har gjort mange kvinner utrygge og angsten er utbredt.
Hvordan vil statsråden medvirke til at Oslo blir en tryggere by å ferdes i, og hvordan kan ofrene sikres nødvendig og tilstrekkelig hjelp?

Les heile debatten