Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2008-2009)
Om hvordan man ser på moderniseringsbehovet i dag, med henvisning til at Regjeringen har stoppet en rekke moderniseringsprosjekter, f.eks. rundt kommunestruktur og åpenhet om resultater
Oversendt regjeringen: 03.07.2008
Svart på: 13.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): På mange områder ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder ressursinnsats, målt i penger og antall ansatte. Det ble satt rekorder i ressursinnsats i skole- og sykehussektoren under den forrige regjeringen, og det settes nye under den nåværende. Likevel får vi ikke resultater som tilsvarer innsatsen. 22. mars 2000 uttalte statsministeren: "Står vi fast på gamle løsninger som ikke virker, da svekker vi tilliten til fellesskapsløsningene. Da svekker vi velferden og øker ulikhetene." Den statsministeren som da snakket om behovet for modernisering og et pragmatisk forhold til det private leder nå en regjering som er opptatt av å bekjempe det private og som bygger på at alle problemer kan løses med mer penger. Regjeringen har stoppet en rekke moderniseringsprosjekter, f.eks. rundt kommunestruktur og åpenhet om resultater. Etter tre år er det åpenbart at mer penger ikke er svaret på alle problemer i det offentlige.
Hvordan ser statsministeren på moderniseringsbehovet i dag?

Les heile debatten