Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2008-2009)
Om hvordan Regjeringen vil forberede norske bidrag i det videre utviklingsarbeidet
Oversendt regjeringen: 23.09.2008
Svart på: 13.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Intensjonene i Paris-erklæringen videreføres i slutterklæringen fra Accra-konferansen i september i år. Flere utfordringer gjenstår for videre framdrift: økt forutsigbarhet ved at giverlandene påtar seg langsiktige økonomiske forpliktelser, utvikling av metodologi og indikatorer for evaluering av bistandens virkninger. Med et hovedfokus på å bruke mottakerlandenes egne systemer i utviklingsarbeidet er det tilsvarende viktig å sikre systemenes kvalitet. Det gjelder særlig for finans- og økonomiforvaltningen som grunnlag for effektiv ressursutnyttelse, for transparens og for å bekjempe korrupsjon. På disse områdene forventes utvikling av omforente kriterier for å evaluere utviklingen og for å sette standarder. Prosessen videreføres bl.a. ved "Financing for Development Review"-møtet i Doha i november i år.
Hvordan vil Regjeringen forberede norske bidrag i det videre arbeidet, og hva er Regjeringens prioriteringer?

Les heile debatten