Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2008-2009)
Om situasjonen for de ideelle og private sykehusene, og hvilken plass Feiringklinikken skal ha innenfor offentlig helsevesen i framtida
Oversendt regjeringen: 13.02.2009
Svart på: 16.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ideelle og privat eide sykehus, blant annet Feiringklinikken, har et nasjonalt oppdrag for å tilby pasientbehandling. Feiringklinikken har et helhetlig tilbud innen utredning, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke, de er en del av ordningen med fritt sykehusvalg, er ISO-sertifisert og er av Kunnskapssenteret kåret som "Best i test" i 2007. De siste årene har behandlingsavtalene med Helse Sør-Øst (HSØ) og de andre regionale helseforetakene blitt redusert, blant annet fordi tilbudet i det offentlige er blitt bygget opp. Dette har ført til alvorlige driftsmessige konsekvenser for Feiringklinikken, og klinikken kan trues av nedleggelse.
Hva mener statsråden om situasjonen for de ideelle og private sykehusene generelt og Feiringklinikken spesielt, og hvilken plass mener han Feiringklinikken skal ha innenfor det offentlige helsevesen i framtida?

Les heile debatten