Interpellasjon fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 29 (2009-2010)
Om Regjeringens strakstiltak for å dempe konsekvensene av kraftkrisen i Midt-Norge, og hvorvidt man nå vil komme med en langsiktig tiltaksplan til Stortinget
Oversendt regjeringen: 11.01.2010
Svart på: 11.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Sprengkulden i januar har ført til stort merforbruk av energi. I Midt-Norge har situasjonen tidvis medført en skyhøy strømpris, på over 8 kr/kWh. 7. og 8. januar kunne vi lese i Dagens Næringsliv om hvilke utfordringer det skaper for næringslivet i regionen, og situasjonen skaper usikkerhet og bekymring blant folk flest. Regjeringen har i 4,5 år snakket mye om utbygging av fornybar energi, men kan ikke vise til nye investeringer av betydning i regionen. De to mobile gasskraftverkene Regjeringen har tvunget igjennom, nekter Regjeringen Statnett å ta i bruk i dagens situasjon.
Hva er Regjeringens strakstiltak for å dempe konsekvensene av kraftkrisen overfor innbyggere og næringsliv i regionen, og vil Regjeringen nå komme med en langsiktig tiltaksplan til Stortinget?

Les heile debatten