Interpellasjon fra Steinar Gullvåg (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 93 (2010-2011)
Om økt innsats i kampen mot sosial dumping gjennom innsyns- og aksjonsrett, med bakgrunn i at seriøse norske bedrifter taper i konkurransen med utenlandske utleieselskap som tilbyr arbeidskraft til andre vilkår enn det som er vanlig i norsk arbeidsliv
Oversendt regjeringen: 25.02.2011
Svart på: 28.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Ulike vikarbyrå, både her til lands og i utlandet, formidler eller leier ut arbeidskraft til norske bedrifter. Utleieselskapene tilbyr arbeidskraft til helt andre vilkår enn det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Seriøse norske bedrifter taper ofte i konkurransen med utenlandske utleieselskap. Vi har sett at utenlandske utleieselskap verken betaler skatt eller sosiale utgifter i Norge. Tross innføring av solidaransvar og identitetskort og allmenngjøring av tariffavtaler, ser vi at denne virksomheten pågår. Mange tar nå til orde for økt innsats i kampen mot sosial dumping ved å gjøre det lettere å allmenngjøre tariffavtaler, skjerpede regler for offentlige innkjøp og økt kontrollinnsats. Fagbevegelsen ønsker både innsyns- og aksjonsrett.
Hvordan vil regjeringen håndtere disse spørsmålene i fortsettelsen?

Les heile debatten