Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 20 (2012-2013)
Om konsekvensene for EØS-avtalen og norske interesser hvis Norge tok til orde for å ta arbeidslivspolitikk ut av EØS-avtalen
Oversendt regjeringen: 05.10.2012
Svart på: 22.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I den senere tid har toneangivende representanter for fagbevegelsen tatt til orde for at arbeidslivspolitikk skal tas ut av EØS-avtalen. Arbeidslivspolitikk berører to av de fire friheter i avtalen: fri bevegelse av arbeidskraft og av tjenester.
Hva mener utenriksministeren konsekvensene vil være for EØS-avtalen og for norske interesser dersom Norge tok til orde for å ta arbeidslivspolitikk ut av EØS-avtalen?

Les heile debatten