Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2012-2013)
Om å rette opp konsekvensene av at etableringen av Oslo universitetssykehus og overføring av pasienter til nye Ahus var for dårlig planlagt, og å gjenopprette tillit til de to sykehusene
Oversendt regjeringen: 14.01.2013
Svart på: 12.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Både tidligere direktør i Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsministeren har erkjent at hovedstadsprosessen, etableringen av Oslo universitetssykehus og overføring av pasienter til nye Ahus, var for dårlig planlagt. Ved flere anledninger ble Stortinget forsikret om at prosessen var forsvarlig, og at pasientene ikke skulle overføres til Ahus før kapasitet og bemanning var på plass. Ansatte, pasienter og Pasientombudet er fortsatt sterkt bekymret for situasjonen og har slått alarm.
Hva vil regjeringen gjøre for å bidra til å rette opp konsekvensene av den manglende planleggingen og gjennomføringen av prosessen, og gjenopprette trygghet og tillit til Oslo universitetssykehus og Ahus?

Les heile debatten