Interpellasjon fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 81 (2012-2013)
Om hva som er gjort for å få ned sykefraværet blant kvinner i kommunal sektor, og om tiltak for å nå sykefraværsmålet også her
Oversendt regjeringen: 05.04.2013
Svart på: 21.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Da IA-avtalen ble innført i 2001, ble det satt et nasjonalt mål på 5,6 prosent sykefravær. 12 år etter er målet fortsatt ikke nådd. De to siste kvartalene for 2012 viser at sykefraværet er stigende, og er per i dag på 6,6 prosent. Mens privat sektor har klart å redusere sykefraværet, har kommunal sektor ikke klart det. Kvinner er den gruppen som skilter med høyest sykefravær i denne sektoren, som har ligget stabilt på om lag 8 prosent.
Hva er gjort av tiltak for å få ned sykefraværet blant kvinner i kommunal sektor, og hva vil statsråden gjøre for å nå målet om redusert sykefravær også her?

Les heile debatten