Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 71 (2013-2014)
Om en strategi for videre satsning på havvind i Norge
Oversendt regjeringen: 23.04.2014
Svart på: 12.06.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Norge sitter på noen av de beste vindressursene i Europa, ikke minst når det gjelder havvind. Etter at det første klimaforliket ble inngått i 2008, har det blitt bevilget betydelig støtte til forskning på havvind i Norge, blant annet gjennom opprettelse av to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), finansiering av vindklynger i Midt-Norge og Bergen, og til pilotprosjekt gjennom Enova. Det juridiske rammeverket kom på plass gjennom havvindloven i 2010. Den store optimismen i havvindmiljøene i 2008 har imidlertid blitt snudd til pessimisme, som følge av en vedvarende høykonjunktur i oljeindustrien, og manglende politiske avklaringer av formålet med forskningsaktiviteten. Næringen nærmer seg et punkt hvor vi enten må gå videre med faktiske utbyggingsprosjekter i Norge eller legge om innsatsen.
Hvilken strategi har statsråden for videre satsning på havvind i Norge?

Les heile debatten