Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 32 (2016-2017)
Oversendt regjeringen: 25.04.2017
Spørsmålet er trekt tilbake

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge har lenge hatt en fremtredende rolle i arbeidet med global helse, og vært en tydelig stemme som tør åta tak i nye utfordringer. Vi opplever nå sviktende humanitær innsats i den akutte fasen av nye konflikter eller der eksisterende konflikter eskalerer. Det er etterlyst bedre regulering av legemiddelindustrien slik at markedssvikt unngås og tilgang til medisin bedres for dem med lav betalingsevne. Det må utvikles tiltak for bedre barnehelse, forebygging og behandling av infeksjonssykdommer og reproduktiv helse i de aller viktigste samarbeidsland, samt utvekslingsavtaler om utdanning og kompetanseoverføring.
Vil regjeringen med bakgrunn i utviklingsmålene for 2030, i tillegg til ovennevnte utfordringer, også ta initiativ til et program for kompetansebygging, og kompetanseoverføring av kunnskap om rettferdige og effektive universelle helsesystemer etter nordisk modell tilpasset lokal kultur, politikk og styresett?